Στην “MM | designed by Maria Miké” προσπαθούμε & δουλεύουμε καθημερινά ώστε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Στόχος μας να σας προσφέρουμε σύγχρονες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις & τις ανάγκες της εποχής.

2023
2022
2021
2020
2018
2017
2023
2023
2022
2021
2020
2018
2017

2023

Εισαγωγή στα Digital Skills I

2022

Marketing
Psychology

2021

Σεμινάριο
Μουσικοκινητικής

2022

Ultimate Google Ads
Training 2021

2021

Personal
Branding

2021

Η Τεχν.Νοημοσύνη ως εργαλείο καινοτομίας

2021

Καινοτομία
στο Design

2021

Game Design
& VR

2021

Digital
Branding

2021

Η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση

2021

Project Management
turns Green

2021

Υποστήριξη μαθητών
με Ε.Ε.Α.

2021

Online Συζ. για την Πιστοπ. Προσόντων

2021

Marketing Psychology
& Consumer Behavior

2021

Αναβάθμιση των ψηφ. & επιχ. δεξιοτήτων

2021

The Entire Brand Design
Process

2020

The Fundamental of Digital Marketing

2018

Μίγμα Marketing
& Brand

2017

Intergenerational Mentoring